ประเภทการใช้งานเหล็กกล่อง และราคาของเหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง

ประเภทและการใช้งานเหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหล็กแป๊บ เป็นเหล็กในกลุ่มเหล็กโครงสร้าง …